Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • سفیر مایکل مک کینلی اعتمادنامه اش را به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود

  سفیر مایکل مک کینلی اعتمادنامه اش را به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود

 • ملاقات شارژدافیر دیوید لیندوال با اعضای اتاق تجارت امریکا در افغانستان

  ملاقات شارژدافیر دیوید لیندوال با اعضای اتاق تجارت امریکا در افغانستان

 • برنامۀ اهدای خون توسط سفارت ایالات متحده امریکا برای حمایت از خدمات ملی مصئونیت و انتقال خون در افغانستان

  برنامۀ اهدای خون توسط سفارت ایالات متحده امریکا برای حمایت از خدمات ملی مصئونیت و انتقال خون در افغانستان

 • قدردانی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا از متشبثین افغان

  قدردانی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا از متشبثین افغان

اعم اخبار

 • بیانیه سفارت امریکا در پیوند به محکومیت سر بریدن افراد ملکی در ولایت زابل

  سفارت امریکا در کابل، سر بریدن هفت فرد ملکی به شمول زنان و یک طفل را در ولایت زابل محکوم می کند. چنانچه که رئیس جمهور غنی در بیانیه اخیر خود خاطر نشان ساخته است، کشتن افراد بی گناه در هیچ دین و آیینی توجیه ندارد. بدینوسیله، ما مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز می نماییم. 

 • اعلامیۀ سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ قتل یک زن جوان افغان

  قتل یک زن جوان افغان در فیروز کوه ولایت غور که منطقۀ تحت کنترول طالبان است، باعث تأثر و تأسف عمیق ما گردید. ما از صدور فرمان رئیس جمهور غنی برای انجام تحقیقات درین زمینه استقبال می کنیم. ایالات متحدۀ امریکا در امر تقبیح نمودن خشونت علیه زنان در کنار مردم افغانستان می ایستد. ما در تلاش ها برای جلوگیری و واکنش به خشونت جنسیتی در افغانستان، و همچنان برنامه های توانمندی زنان و دختران، به طور جدی سهیم هستیم.  

 • بیانیه سفارت ایالات متحده امریکا در مورد زلزله در افغانستان

  ایالات متحده امریکا مراتب همدردی خود را با قربانیان و آسیب دیدگان زلزله امروزی در افغانستان و منطقه ابراز نموده و از تلاشهای بشر دوستانه در امر کمک رسانی به نیازمندان، ستایش به عمل می آورد. همکاران ما در بخش کمک های بشردوستانه به فعالیت های کمک رسانی می شتابند، و در صورت تقاضای حکومت افغانستان برای همکاری بیشتر، آماده گی لازم موجود است. بدین وسیله، مراتب تسلیت خود را به کسانی که عزیزان خود را از دست داده اند تقدیم می داریم و برای کسانی که خساره مالی دیده اند و یا زخم برداشته اند، ابراز همدردی می کنیم. 

 • اعلام حمایت مالی سفارت ایالات متحدۀ امریکا از پروژۀ حفاظت میراث فرهنگی افغانستان

  سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان افتخار دارد که آغاز پروژۀ جدید میراث فرهنگی را اعلام می نماید. این پروژه از جانب سفارت ایالات متحده امریکا تمویل و از طرف انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگو و انستیتوت باستان شناسی افغانستان حمایت می گردد تا به حفظ میراث های فرهنگی کمک کند. این برنامه که طی محفل رسمی به تاریخ 21 اکتوبر 2015 از جانب عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و عبدالقادر تیموری رئیس انستیتوت باستان شناسی افغانستان افتتاح شد، یک نقشۀ مرکز معلوماتی بر اساس ستلایت را ایجاد خواهد کرد که تمام ساحات میراث فرهنگی در آن مشخص شده باشد و به افغانان جوان در زمینۀ باستان شناسی و سیستم های معلومات جغرافیایی آموزش خواهد داد.  

 • برنامۀ اهدای خون توسط سفارت ایالات متحده امریکا برای حمایت از خدمات ملی مصئونیت و انتقال خون در افغانستان

  کارمندان امریکایی، افغان و شهروندان سایر کشور ها در سفارت ایالات متحدۀ امریکا صد ها واحد خون خویش را اهداء نمودند تا در شفاخانه ها و مراکز خدمات صحی افغانستان جهت تداوی مریضان مورد استفاده قرار گیرد. مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده که در کنار سایر همکاران خود در سفارت ایالات متحده خون خود را اهداء نمود، گفت: " اهدای خون در ایالات متحده یک وظیفۀ و مسئوولیت مدنی محسوب می گردد، و ما افتخار می کنیم که فرصت ادامۀ این عنعنه را اینجا در افغانستان نیز داریم تا از این طریق به دوستان افغان خود کمک نمائیم".