Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • بیانیه افتتاحی توسط سفیر جیمز کننگهم در کنفرانس مطبوعاتی میدیاتیک، مزار شریف

  بیانیه افتتاحی توسط سفیر جیمز کننگهم در کنفرانس مطبوعاتی میدیاتیک، مزار شریف

 • نسرین اوریاخیل برندۀ جایزۀ بین المللی زن شجاع شد

  نسرین اوریاخیل برندۀ جایزۀ بین المللی زن شجاع شد

 • اظهارات سفیر جیمز کننگهم در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن در سفارت ایالات متحدۀ امریکا

  اظهارات سفیر جیمز کننگهم در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن در سفارت ایالات متحدۀ امریکا

 • جان کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با زنان ژورنالیست افغان ملاقات نمود

  جان کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با زنان ژورنالیست افغان ملاقات نمود

 • سخنرانی سفیر جیمز کننگهم در محفل رسمی چهارم جولای

  سخنرانی سفیر جیمز کننگهم در محفل رسمی چهارم جولای

اعم اخبار

 • سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ تروریستی امروز در کابل را محکوم می کند

  سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ تروریستی بر کمپ جیبسن در کابل را که امروز صبح رخ داد و باعث کشتن پنج تن نگهبانان اتباع خارجی گردید به شدت محکوم می کند. ما به خانواده های قربانیان مراتب تسلیت خویش را ابراز داشته و امید وار هستیم تا مجروحین افغان و خارجی درین رویداد به زودی صحت یاب شوند. همچو حملات مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی را از تداوم همکاری های مشترک شان در راستای ترقی و انکشاف افغانستان باز نخواهند داشت.  

 • سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ تروریستی امروز در کابل را محکوم می کند

  سفارت ایالات متحدۀ امریکا حملۀ تروریستی بر کمپ جیبسن در کابل را که امروز صبح رخ داد و باعث کشتن پنج تن نگهبانان اتباع خارجی گردید به شدت محکوم می کند. ما به خانواده های قربانیان مراتب تسلیت خویش را ابراز داشته و امید وار هستیم تا مجروحین افغان و خارجی درین رویداد به زودی صحت یاب شوند. همچو حملات مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی را از تداوم همکاری های مشترک شان در راستای ترقی و انکشاف افغانستان باز نخواهند داشت.  

 • بیانیۀ رئیس جمهور اوباما در مورد انتخابات افغانستان

  میخواهم در مورد اقدامات مهمی که ما در حمایت از اوکراین امروز اتخاذ می نماییم مختصراً صحبت نمایم. قبل از آن من میخواهم چالش های سیاست خارجی را که من با آقای جان کری بعد از ظهر امروز بررسی نمودیم با امریکایی ها در میان بگذارم. اولتر از همه، من از وزیر امور خارجه، جان کری و از رهبران برجسته نظامی و ملکی ما در افغانستان بخاطر موفقیت شان در شکستاندن بن بست انتخابات ریاست جمهوری، سپاسگذاری می نمایم.  

 • بیانیه سفارت ایالات متحدۀ امریکا راجع به تفتیش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

  ما اعلامیۀ امروزی کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر آغاز تفتیش صندوق های آرا بتاریخ ۱۷ جولای را استقبال می کنیم. آمادگی ها برای تفتیش تحت شرایطی که هر دو نامزد ریاست جمهوری بر آن توافق نمودند بلافاصله بعد از دیدار وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا از کابل بتاریخ ۱۳ جولای آغاز گردید. ما توقع داریم که تفتیش آرا بطور کامل، دقیق و بیطرفانه صورت پذیرد و آرای میلیونها شهروند افغان که در انتخابات شرکت نموده بودند، محترم شمرده شوند.  

 • سفارت ایالات متحده امریکا حمله تروریستی در کابل و پکتیا را محکوم می نماید

  امروز افغانهای زیادی در حمله های تروریستی در کابل و پکتیکا کشته شدند. سفارت ایالات متحدۀ امریکا این اعمال خشونت آمیز را محکوم می نماید. چه در بازار و یا چه در ساختمان های دولتی برای اجرای وظیفه، افغانها سزاوار صلح اند. با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری، افغانها تعهد خود را مبنی بر انتقال صلح آمیز قدرت نشان داده و امیدواری خود را برای یک آینده با ثبات و درخشان ابراز داشتند. کسانی را که امروز کشته شدند به یاد داشته و برای فامیل ها و دوستان قربانیان تسلیت خود را ابراز میداریم.