Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • اعلامیه سفیر جیمز کننگهم در مورد تحلیف داکتر اشرف غنی منحیث رئیس جمهور افغانستان

  اعلامیه سفیر جیمز کننگهم در مورد تحلیف داکتر اشرف غنی منحیث رئیس جمهور افغانستان

 • معاهدۀ دوجانبۀ امنیتی دفاعی

  بیانیۀ جیمز کنینگهم سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل پیرامون امضای معاهدۀ دوجانبۀ امنیتی دفاعی

 • اظهارات سفیر جیمز کنینگهم در مراسم خداحافظی

  اظهارات سفیر جیمز کنینگهم در مراسم خداحافظی

 • سفیر مایکل مک کینلی اعتمادنامه اش را به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود

  سفیر مایکل مک کینلی اعتمادنامه اش را به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود

 • پیلوت قوای هوایی افغانستان، جایزۀ بین المللی زن شجاع را بدست آورد

  پیلوت قوای هوایی افغانستان، جایزۀ بین المللی زن شجاع را بدست آورد

اعم اخبار

 • سفارت ایالات متحده امریکا حمله امروز در کابل را که هدف آن وزارت عدلیه بود محکوم میکند

  سفارت امریکا حمله امروز در کابل را که هدف آن وزارت عدلیه بود شدیداً محکوم می کند. حمله امروزی بار دیگر گویای خطراتی است که کارمندان ملکی وزارت عدلیه .بخاطر انجام کارهای شان برای حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان با آن مواجه می باشند. ما با قربانیان این حمله و خانواده های آنان همدردی خود را ابراز می کنیم. 

 • مقالۀ دیوید لیندوال معاون سفیر ایالات متحده در کابل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

  امروز ما از ۳ می به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل بعمل می آوریم. ایالات متحدۀ امریکا یکجا با افغانستان و جامعۀ جهانی از نقش رسانه های آزاد در ارتقای کرامت انسانی، آزادی و رفاه عامه در سراسر جهان گرامیداشت بعمل می آورد. آزادی رسانه ها نشانی از یک جامعۀ آزاد است. در هر جائیکه آزادی مطبوعات تحت قیودات قرار دارد، همۀ حقوق بشر در معرض خطر هستند. 

 • ایالات متحده به عودت مهاجرین افغان و بیجا شدگان داخلی کمک می کند

  سایمن هنشاو دستیار معاون وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور جمعیت، مهاجرین و پناهندگان از ۲۵ الی ۲۷ اپریل از کابل دیدار نمود تا برنامه های کمک های بشردوستانۀ ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده و در مورد همکاری برای کمک با مهاجرین عودت کنندۀ افغان و بیجا شدگان داخلی با مقامات دولت افغانستان، ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و مؤسسات غیر حکومتی مربوطه بحث و گفتگو نماید.  

 • مسابقۀ محکمۀ تمثیلی قانون بین المللی جیسپ

  ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دوره های ملی مسابقۀ محکمۀ تمثیلی قانون بین المللی جیسپ در افغانستان برای سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ را تمویل نمود. 

 • اظهارات سخنگوی سفارت امریکا در مورد حادثه امروز در شهر جلال آباد

  ما از تبادله آتش در نزدیکی مقام ولایت در شهر جلال آباد که اعضای ماموریت حمایت قاطع نیز درآن دخیل بوده اند آگاهی داریم. این حادثه بعد از ملاقات یک مقام ارشد امریکایی با سرپرست ولایت بوقوع پیوسته است. مقام ملاقات کننده و کارمندان سفارت که وی را همراهی می کردند محفوظ اند.