Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • نسرین اوریاخیل برندۀ جایزۀ بین المللی زن شجاع شد

  نسرین اوریاخیل برندۀ جایزۀ بین المللی زن شجاع شد

 • اظهارات سفیر جیمز کننگهم در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن در سفارت ایالات متحدۀ امریکا

  اظهارات سفیر جیمز کننگهم در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن در سفارت ایالات متحدۀ امریکا

 • جان کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با زنان ژورنالیست افغان ملاقات نمود

  جان کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با زنان ژورنالیست افغان ملاقات نمود

 • سخنرانی سفیر جیمز کننگهم در محفل رسمی چهارم جولای

  سخنرانی سفیر جیمز کننگهم در محفل رسمی چهارم جولای

 • سخنان سفیر جیمز کنینگهم در کنفرانس مطبوعاتی

  سخنان سفیر جیمز کنینگهم در کنفرانس مطبوعاتی

اعم اخبار

 • اعلامیه سفیر جیمز کنینگهم در مورد اخراج متیو روزنبرگ، خبرنگار نیویارک تایمز

  آزادی مطبوعات و ایجاد یک محیط پر جنب و جوش رسانه یی دست آورد های مهم برای افغانستان و شهروندان آن در نخستین سال های دیموکراسی این کشور میباشد. تصمیم دیروز حکومت افغانستان مبنی بر اخراج متیو روزنبرگ، خبرنگار نیویارک تایمز این دست آورد ها را زیر سوال قرار داد. ما از این تصمیم که غیر قابل توجیه و بر بنیاد ادعا های بی اساس میباشد، متأسفیم.  

 • منار های پیروزی: پروژۀ مستندسازی منار های غزنی

  "منار پیروزی" در غزنی افغانستان از جملۀ آخرین آثار و بقایای شاهراه ابریشم در قرن های ده الی دوازدهم بعد از میلاد محسوب می شوند. غزنی منحیث مرکز علم و هنر و پایتخت جهانگشایی از شهرت زیاد برخوردار است. در ماه جولای ۲۰۱۱، مهندسین پارک ملی ایالات متحدۀ امریکا کار یک پروژۀ بیسابقه را جهت مستند سازی کامل منار های مذکور آغاز کردند. کار پروژۀ مذکور به کمک مالی مرکز میراث های فرهنگی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به عنوان یک تلاش برای کمک با متخصصین حفظ میراث های فرهنگی افغانستان انجام می شود و هدف از آن حفاظت از منار ها توسط اساسی ترین روش های مستندسازی است که فعالیت های آیندۀ حفظ و نگهداری را پی ریزی می نماید.  

 • سخنان سفیر جیمز کنینگهم در کنفرانس مطبوعاتی

  آقای وزیر، جان کری دوباره بروز پنجشنبه گذشته به کابل آمد تا بار دیگر با داکتر عبدالله و داکتر غنی، تیم های آنها، رئیس جمهور کرزی، و یان کوبیش، نماینده سر منشی سازمان ملل بخاطر بررسی از پیشرفت در تطبیق توافقات و تشویق کاندیدان بخاطر ادامه تلاش های شان برای تکمیل روند تفتیش و توافق سیاسی میان هر دو کاندید، بحث و گفتگو نماید. 

 • اعلامیه سفارت ایالات متحده در مورد کشته شدن کارمند نیروهای آیساف

  سفارت ایالات متحده امریکا حمله امروز بر کارمند نیرو های نیرو های آیساف را محکوم می نماید. دعای ما همراه با فامیل و دوستان وی و کسانیکه مجروح گردیدند، میباشد. ما امیدوار بهبودی کامل آنها میباشیم.  

 • اعلامیه جان کری، وزیر امور خارجه در مورد تصویب ویزه های بیشتر برای برنامه ویزه مهاجرت خاص برای افغانستان

  هزار ها افغان طی 13 سال اکثراً با قبول خطرات بزرگ و حتی جان باختن تعداد زیاد شان در کنار عساکر و دیپلومات های ما کار نموده اند. زمانیکه من در مجلس سنا بودم من افتخار می نمودم که از ایجاد برنامه ویزه مهاجرت خاص حمایت میکردم تا باشد که اعتماد تعداد کثیری از افغانها و عراقی ها را که در کنار ایالات متحده امریکا ایستادند، حفظ نماییم. زمانیکه من در وزارت امور خارجه آمدم، مصمم بودم تا وعده های مان را با این مردان و زنان شجاع نگهداریم.